Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Logo

Vyberte si možnosť, ako chcete pomôcť zazelenať Bratislavu

Chcem prispieť na výsadbu zelene

Chcem niekomu darovať celý strom

Chcem pomôcť ako dobrovoľník

Chceme podporiť iniciatívu ako inštitúcia